DISCLAIMER

 

Disclaimer voor Wood Blanks & Penkits deze is onderdeel van Wood Arts & Crafts.

Wood Arts & Crafts V.O.F.  (Kamer van Koophandel: 81535783), hierna te noemen Wood Blanks & penkits, verleent u hierbij toegang tot Wood Blanks & Penkits (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Wood Blanks & Penkits behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wood Blanks & Penkits spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wood Blanks & Penkits. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wood Blanks & Penkits. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Wood Blanks & Penkits oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wood Blanks & Penkits nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende Foto's, teksten enz.  liggen bij Wood Blanks & Penkits en Wood Arts & Crafts. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wood Blanks & Penkits, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan ten alle tijden aangepast worden .